ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/07/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/08/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/08/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.106.016115
26
28/07/2014
ვებგვერდი, 04/08/2014
010250000.35.106.016115
ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №26

2014 წლის 28 ივლისი

ქ. ხობი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. ხობის მუნიციპალიტეტი დაიყოს 22 ადმინისტრაციულ ერთეულად.
2. ხობის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ადმინისტრაციული ერთეულები თავის საზღვრებში მოიცავს ამ დადგენილების მე-3 პუნქტით შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულისთვის მიკუთვნებულ დასახლებებს.
3. ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებია:
ა) ხობის ადმინისტრაციული ერთეული (ქალაქი ხობი);
ბ) ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ახალი ხიბულა, გაშფერდი, ზუბი);
გ) ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ახალსოფელი, განთიადი, გაღმა პირველი ხორგა);
დ) ბიის ადმინისტრაციული ერთეული  (სოფლები: ბია, ბია-საშონიო, ზემო ბია);
ე) გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: პირველი გურიფული, მეორე გურიფული);
ვ) ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ზემო ქვალონი, საალანიო-საფაჩულიო, სახოჭოლავო);
ზ) თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: თორსა, დღვაბა, საბუკიო);
თ) ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ნოჯიხევი, დასახლება, ზენი, კუთხენოჯიხევი, ნაფოშტუ);
ი) პატარა ფოთის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი პატარა ფოთი);
კ) პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ბულიწყუ, საკვიკვინიო, ჭიხუ);
ლ) პირველი ხორგის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი გამოღმა პირველი ხორგა);
მ) საგვიჩიოს ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი საგვიჩიო);
ნ) საჯიჯაოს ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ზენი, გაღმა საჯიჯაო, ზუბი, ჯაპიშაქარი);
ო) ქარიატის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: გაღმა ქარიატა, გამოღმა ქარიატა);
პ) ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: გიმოზგონჯილი, ბულიში, გვიმარონი, დურღენა, ჭითაუშქური);
ჟ) ყულევის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ყულევი);
რ) შავღელეს ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი შავღელე);
ს) შუა ხორგის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: გამოღმა შუა ხორგა, გაღმა შუა ხორგა, ყორათი);
ტ) ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ძველი ხიბულა);
უ) ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: საბაჟო, საქორქიო, საღვამიჩავო, საჭოჭუო);
ფ) ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ხამისკური, საკუკავო, საქირიო);
ქ) ხეთის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ხეთა, ლარჩვა, ნოჩხონი, ოხვამეკარი, წინაგოლა).
4. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 აგვისტოს.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.