გამოკითხვა

რომელი კანონის ინგლისურენოვან ვერსიას მიანიჭებდით უპირატესობას?

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.