კომენტარები

Xashursky's picture
Xashursky (ჯუმბერ ტაგანაშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2015/09/28
ბოლო შემოს: 2020/05/13 14:09:44
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მარიხუანის მოხმარებაზე თავისუფლების აღკვეთა არის თუ არა? პირველ შემთხვევაში ვიცი რომ 500 ლარია მაგრამ თუ მეორედ მესამედ და მე13 ედ განმეორდა იგივე 1 წლის განმავლობაში, რა ხდება ამ დროს?

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
რეგ. თარ: 2012/09/07
ბოლო შემოს: 2019/03/01 12:15:11
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რატომ საჩივრდება ამ მუხლის მხოლოდ მე-12 ნაწილი სასამართლოში მე-10 ნაწილმა რა დააშავა ?

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
რეგ. თარ: 2012/09/07
ბოლო შემოს: 2019/03/01 12:15:11
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ერთობლიობა კია მაგრამ დაკვალიფიცირება საბოლოოდ უნდა მოხდეს მესამე ნაწილით რადგან მესამე ნაწილის დისპოზიცია იყწბა ასეთი სიტყვებით იგივე ქმედება......

სანდრო-გიორგი's picture
სანდრო-გიორგი (სანდრო-გიორგი სარუხანიშვილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/09/18
ბოლო შემოს: 2020/05/22 00:23:05
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თუ ერთი 15 წლისაა, მეორე კი სრულწლოვანი, მაგრამ მათ იქორწინეს როცა ერთ-ერთი 14 წლის იყო (თუმცა ორივე არასრულწლოვანი), მაშინ რა ხდება? o.O

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
რეგ. თარ: 2012/09/07
ბოლო შემოს: 2019/03/01 12:15:11
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ცვლილების წელი შეასწორეთ 12.06.2015 უნდა იყოს და არა 12.06.2016

Gio_Goga's picture
Gio_Goga (giorgi)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2016/04/05
ბოლო შემოს: 2016/04/05 16:47:42
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ცოტა გამკაცრონს ეს მუხლი, ჩემი აზრით ვერ იცავ 151-ე მუხლი მოქალაქეს :/

Giorgi_Gelashvili's picture
Giorgi_Gelashvili (გიორგი გელაშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2016/04/24
ბოლო შემოს: 2017/01/29 02:27:37
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კარგი იქნება თუ მოხდება მუხლში ცვლილებების შეტანა, კერძოდ უფრო თვალსაჩინოდ ჩამოყალიბება. უნდა განიმარტოს ცხოველში რა ჯიშის და წარმომავლობის ცხოველი იგულისხმება. ცხოველში ძროხაც შედის და ღორიც, მაშინ ყველა ვინც ძროხას ან ღორს დაკლავს მისი ქმედება ამ მუხლით უნდა დაკვალიფიცირდეს და სათანადო ზომები გატარდეს.

giorgi 1959's picture
giorgi 1959 (giorgi)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2016/06/04
ბოლო შემოს: 2016/06/04 15:32:35
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

Xashursky განსხვავება მხოლოდ სექსუალური კავშირის ფორმებშია. 137-ე მუხლი მხოლოდ ქალსა და კაცს შორის ბუნებრივ სექსუალურ კავშირს ეხება და 138-ე მუხლი ნებისმიერ სხვა ფორმას, (ანალური, ორალური და ა.შ. )
განსხვავება კომიკურია, რადგან თუ ქალი გაუპატიურებული იქნა ბუნებრივი ფორმითაც და გაუკუღმართებული ფორმითაც - დანაშაულთა ერთობლიობა გამოდის. ჩემი აზრით ეს ორი მუხლი ერთ მუხლად უნდა გაერთიანდეს.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მეორედ ამ მუხლით ისჯება, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სასჯელად თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება აღარ შეიძლება.

Eka Inasaridze's picture
Eka Inasaridze (ეკა ინასარიძე)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
რეგ. თარ: 2017/01/17
ბოლო შემოს: 2019/08/10 19:05:37
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ეს მუხლი ვრცელდება თუ არა ნოტარიუსისი მიერ გამოცემული სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების უზრუნველყოფისათვის ?

Hovik's picture
Hovik (Hovik)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2016/04/03
ბოლო შემოს: 2019/06/19 22:08:54
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვთქვათ მე დავარღვიე ვეტერინარიის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა, რასაც მოჰყვა ეპიზოოტის გავრცელება. რომელი ნაწილით უნდა დამსაჯონ? :)

nukri gelashvili's picture
nukri gelashvili (ნუკრი გელაშვილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/01/12
ბოლო შემოს: 2019/05/14 16:54:48
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
nukri gelashvili's picture
nukri gelashvili (ნუკრი გელაშვილი)
სხვა
რეგ. თარ: 2015/01/12
ბოლო შემოს: 2019/05/14 16:54:48
კონტაქტი - ყველა კომენტარი
startffwolf's picture
startffwolf (edishery)
სხვა
რეგ. თარ: 2018/05/10
ბოლო შემოს: 2018/05/10 17:20:04
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

უკაცრავად! პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფაში რა არის ნაგულისხმები?? ანუ კონკრეტულად როგორი სახის საიდუმლო??

datuna080's picture
datuna080 (datuna)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/03/02
ბოლო შემოს: 2019/07/22 13:44:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

shedegi sikvdili mizez kavshiri pirobata teoriis tanaxmad rom ara a s kmedeba shedeg ar dadgeboda shesabamisad a s qmedeba shedegtan mizezobriv kavshirshia ob sheracxva a m a m shekmna samartlerivad dasadzraxi riskiromelic konrketul shedegshi realizda anu a obiekturi sheracxva saxezea sub mxare a mokmedebda pirdapiri ganzraxvit martlwinaagmdegoba gamomricxveli garemoebebi ar gvakvs anu kmedeba aris umartlo brali qmedeba daskvna a daisjeba 108 muxlit a n 109 2

gakhvlediani's picture
gakhvlediani (გიორგი ახვლედიანი)
სხვა
რეგ. თარ: 2013/01/14
ბოლო შემოს: 2020/05/30 11:15:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

d

datuna080's picture
datuna080 (datuna)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/03/02
ბოლო შემოს: 2019/07/22 13:44:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

shedegi sikvdili mizez kavshiri pirobata teoriis tanaxmad rom ara a s kmedeba shedeg ar dadgeboda shesabamisad a s qmedeba shedegtan mizezobriv kavshirshia ob sheracxva a m a m shekmna samartlerivad dasadzraxi riskiromelic konrketul shedegshi realizda anu a obiekturi sheracxva saxezea sub mxare a mokmedebda pirdapiri ganzraxvit martlwinaagmdegoba gamomricxveli garemoebebi ar gvakvs anu kmedeba aris umartlo brali qmedeba daskvna a daisjeba 108 muxlit a n 109 2 obiekti g s sicocxle kmedeba iaragidan gasreo;a

Xashursky's picture
Xashursky (ჯუმბერ ტაგანაშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2015/09/28
ბოლო შემოს: 2020/05/13 14:09:44
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

6. გაქარწყლებული ან მოხსნილი ნასამართლობა მხედველობაში არ მიიღება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის, დანაშაულის კვალიფიკაციისა და სისხლისსამართლებრივი ზემოქმედების ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტისას.

ანუ გაქარწყლებული რომც მქონდეს ნასამართობა და ახალი დანაშაული ჩავიდინო, არაერთგზისობით დაკვალიფიცირდება ხო?

და ეს გაქარწყლება რაში გამოიხატება აბა? ანუ სამოქალაქო საქმიანობაში აღარ განიხილები როგორც ნასამართლევი ალბათ?

Xashursky's picture
Xashursky (ჯუმბერ ტაგანაშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2015/09/28
ბოლო შემოს: 2020/05/13 14:09:44
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პირველ ნაწილში სასჯელის სახე მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთაა და ამავდროულად მარიხუანას პირადი მოხმარებისთვის შეძენის გამო ანტიკონსტიტუციურია სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება და ამ შემთხვევაში რა ხდება ხოლმე? ბრალდებული დამნაშავედ იცნობა მაგრამ სასჯელის სახედ არაფერი განესაზღვრება? :-D

datuna080's picture
datuna080 (datuna)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/03/02
ბოლო შემოს: 2019/07/22 13:44:56
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სუბიექტი ა ობიექტი გ ს სიცოცხლე ქმედება იარაღიდან გასროლა შედეგი სიკვდილი მეზეზობრივი კავშირი პირობათა თეორიის თანახმად რომ არა ა ს ქმედება შედეგი არ დადგებოდა შესაბამისად ა ს ქმედება შედეგთან მიზეზობრივ კავშირშია ობიექტური შერახვა ა-მ შექმნა სამართლებრივად დასაძღახი რისკირომელიც კონკრეტულ შდეგში რეალიზდა ანუ ა ობიექტური შერაცხვა სახეზეა სუბიექტური მხარე ა მოქმედებდა პირდაპირი განზრახვით მართლწინააღმდეგობის გამოომრიცხველი გარემოებები არგვაქვს ანუ ქმედება არის უმართლო ქმედება ბრალეულია დასკვნა ა დაისჯება 108 მუხლით ან 109 2 19 177

justice123's picture
justice123 (ლელა მეტრეველი)
სხვა
რეგ. თარ: 2019/11/07
ბოლო შემოს: 2019/11/07 17:32:42
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

რა იგულისხმება მნიშვნელოვან ზიანში და არსებობს თუ არა დადგენილი ციფრები თუ რამდენია დიდი ოდენობის შემოსავალი და რამდენია მცირე ოდენობის შემოსავალი?

elviri2's picture
elviri2 (ელვირი )
სხვა
რეგ. თარ: 2020/01/15
ბოლო შემოს: 2020/02/07 16:11:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კაზუსი 1
1)მერსა და შპს შორის დადებული ხელშეკრულების სამართლებრივი ფორმა
2) ადმ. ორგანოს უარის სამართლებრივი ფორმა
3) ადმ. ორგანოს უარის კანონიერება

1)ჰიპოთეზა: შესაძლოა სახეზე იყოს ადმინისტრაციული ხელშეკრულება

სამართლის ნორმა: სზაკ-ის 2 მუხლის 1 პუნქტის ზ ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ხელშეკრულება არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან დადებული სამოქალაქო-სამართლებრივი ხელშეკრულება. იმისათვის, რომ სახეზე იყოს ხელშეკრულება საჭიროა შემდეგი წინაპირობების არსებობა: ა) სახეზე უნდა იყოს სამართლებრივი ურთიერთობა, რომელიც მხარეებს აკისრებს ვალდებულებებს. ბ) ერთ-ერთ მხარეს აუცილებლად უნდა წარმოადგენდეს ადმინისტრაციული ორგანო. სზაკ- ის მე-2 მუხლის 1 პუნქტის ა ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. გ) აღნიშნული ხელშეკრუყლებით უნდა განხორციელდეს საჯარო უფლებამოსილება. ასევე სზაკ-ის 69-ე მუხლის თანახმად, საქართველოს კანონმდებლობიტ სხვა რამ თუ არ არის გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს მხოლოდ წერილობითი ფორმით.

სუბსუმცია: კაზუსიდან ვარკვევთ, რომ მერსა და შპსს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რითაც შპსმ იკისრა ვალდებულება დასუფთავების შესახებ, ხოლო თავისწილ მერმა იკისრა ვალდებულება, რომ დასუფტავების სანაცვლოდ გადასცემდა მიწას კორპუსის ასაშენებლად. აქედან გამომდინარე, ირკვევა რომ ხელშეკრულების პირველი წინაპირობა სახეზეა. კაზუსიდან ასევე ირკვევა, რომ ერთ-ერთ მხარეს წარმოადგენს მერი. სზაკ-ის მე-2 მუხლის 1 პუნქტის ა ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო – ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. მერი არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო, აქედან გამომდინარე მეორე წინაპირობა, ადმინისტრაციული ორგანოს არსებობა ერთ-ერთ მხარედ, სახეზეა. შემდეგი წინაპირობა არის საჯარო უფლებამოსილების განხორციელება. კაზუსიდან ირკვევა, რომ შპსს მიერ დასუთავებული ტერიტორია ემსახურება საჯარო ინტერესებს, აქედან გამომდინარე, კი ვასკვნით, რომ სახეზეა ეს ელემენტიც. რაც შეეხება ბოლო ელემენტს, ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ფორმას, დადებულია წერილობითი ფორმით, ანუ დაცულია 69-ე მუხლით გათვალისიწნებული ფორმა.
დასკვნა: სახეზეა ადმინისტრაციული ხელშეკრულება.

elviri2's picture
elviri2 (ელვირი )
სხვა
რეგ. თარ: 2020/01/15
ბოლო შემოს: 2020/02/07 16:11:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სამართლებრივი აქტი
2) ჰიპოთეზა: შესაძლოა სახეზე იყოს ინდივიდუალურ ადმნინისტრაციული სამართლის ნორმა: სზაკ-ის მე-2 მუხლის 1 პუნქტის დ ქვეპუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი – ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტად ჩაითვლება აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის დაკმაყოფილებაზე განმცხადებლისათვის უარის თქმის შესახებ, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული ან დადასტურებული დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს სამართლებრივი შედეგები. იმისათვის, რომ უარი ჩაითვალოს ინდაქტად საჭიროა შემდეგი წინაპირობების არსებობა: ა) უნდა იყოს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული.
სზაკ- ის მე-2 მუხლის 1 პუნქტის ა ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს.
ბ) უარის მთქმელ ორგანოს უნდა ჰქონდეს ამის უფლებამოსილება
სუბსუმცია:მერის დაქვემდებარებაში მყოფმა ორგანომ განაცხადა უარი და შესაბამისად ჩაითვლება ამდინისტრაციულ ორგანოდ.პირველი წინაპირობა, რომ გამოცემული უნდა იყოს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ - სახეზეა, რადგან მერიას დაქვემდებარებაში მყოფმა ორგანომ განაცხადა უარი და შესაბამისად ჩაითვლება ადმინისტრაციულ ორგანოდ.
რაც შეეხება მეორე ელემენტს, კაზუსიდანაც ირკვევა, რომ მას ჰქონდა ამის უფლებამოსილება. აქედან გამომდინარე, ინდაქტის ყველა ელემენტი და წინაპირობა წინაპირობა სახეზეა.
დასკვნა: სახეზეა ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი

elviri2's picture
elviri2 (ელვირი )
სხვა
რეგ. თარ: 2020/01/15
ბოლო შემოს: 2020/02/07 16:11:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

3) გადაწყვეტილების კანონიერების შესახებ განხილვა უნდა დავიწყოთ ფორმალური კანონიერებით, ტერიოტირული და საგნობრივი უფლებამოსილებით.
საგნობრივი უფლებამოსილება სახეზეა, რადგან უარის გამცემ ორგანოს ჰქონდა ამის უფლებამოსილება, იქიდან გამომდინარე, რომ ის მერიას დაქვემდებარებაშია. რაც შეეხება ტერიტორიულ უფლებამოსილებას, მას ჰქონდა ეს უფლებამოსილება, რადგან ეს ობიექტი, სადაც შენობა უნდა აშენებულიყო ეკუთვნოდა თბილისის ტერიტორიას, ხოლო მერიას უფლებამოსილება თბილისის მასშტაბით ვრცელდება.
უფლებამოსილების შემდეგ უნდა ვილაპარაკოთ ფორმაზე. სზაკ-ის თანახმად ინდაქტი შეიძლება გამოიცეს, როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი ფორმით. აღნიშნულ შემთხვევაში ინდაქტი გამოცემულია წერილობითი ფორმით, ანუ ფორმა დაცულია.
რაც შეეხება დასაბუთებას, უარს თან მოჰყვა დასაბუტება თუ რატომ ეთქვა უარი. ამის მიზეზად კი დასახელდა, ქალაქ-დაგეგმარების გეგმასთან წინააღმდეგობა. აქედან გამომდინარე, ინდაქტის დასაბუტება სახეზეა.
რაც შეეხება მატერიალურ კანონიერებას, ეს ინდაქტი შეესაბამება, როგორც საქართველოს კონსტიტუციას, ასევე კანონმდებლობასაც და გააჩნდა სამართლებრივი საფუძვლებიც, რადგან უარის თქმა სწორედ, რომ კანონმდებლობიდან იყო გამომდინარე.
დისკრეციული უფლებამოსილებას, სახეზე არ გვაქვს.
რაც შეეხება კანონიერ ნდობას, შპს აპელირებდა კანონიერი ნდობის წარმოშობაზე. შპს ამბობდა, რომ მან შეასრულა იურიდიული მოქმედებები და ამ ინდაქტით მას მიადგებოდა ზიანი, რომლის ანაზრაურებასაც იტხოვდა შპს. თუმცა გასათვალისიწნებელია ის, რომ კანონიერ ნდობას მხოლოდ და მხოლოდ აღმჭურველი ინდაქტები და ადმინისტრაციული დაპირება წარმოშორს. ამ ორიდან სახეზე არცერთი არ ყოფილა, აქედან გამომდინარე, კანონიერი ნდობა სახეზე არ გვაქვს.
დასკვნა: ეს ინდაქტი აკმაყოფილებს, როგორც დასაშვებობას, ასევე ფორმალური და მატერიალური კანონიერების ყველა ელემენტს. შესაბამისად სახეზეა კანონიერი ინდაქტი.

elviri2's picture
elviri2 (ელვირი )
სხვა
რეგ. თარ: 2020/01/15
ბოლო შემოს: 2020/02/07 16:11:21
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ჰიპოთეზა
ქმედების შემადგენლობა
ობიექტური შემადგებლობა
ქმედება-აქ წერ მოქმედებითაა თუ უმოქმედობით
შედეგი- აქ წერ რა შედეგი დადგა, მაგალითად გარდაიცვალა, ჯანმრთელობა დაუზიანდა და ა.შ.
მიზ. კავშირი- აქ წერ, რომ არა დამნაშავის ქმედება დადგებოდა თუ არა შედეგი
ობიექტური შერაცხვა- აქ ტექსტი სტანდარტულია, დაწერ ობიექტური შერაცხვა სახეზეა რადგან შეიქმნა სამართლებრივად გასაკიცხი რისკი რაც ობიექტურას რეალიზდა შედეგში

მერე გადადიხარ სუბიექტური შემადგელობა- აქ წერ უკვე განზრახვაზე და ძირითადი სამსჯელი რაც გაქვს ყველაფერი აქ უნდა დაწერო

მერეა მართლწინააღმდეგობა და ბოლოს ბრალი

gio12's picture
gio12 (giorgi)
თავდაცვა, უშიშროება
რეგ. თარ: 2020/02/08
ბოლო შემოს: 2020/02/09 17:54:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

1) ჰიპოთეზა: შესაძლებელია ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა გულისხმობდეს ადმინისტრაციულირეალაქტის განხორციელებას.
სამართლის ნორმა: რეალაქტის კონკრეტულ დეფინიციას სზაკ არ განსაზღვრავს ცალკეული მუხლებით,არამედ მისი მოთხოვნის საფუძვლები გაბნეულია სხვადასხვა მუხლებიში.
ადმინისტრაციული რეალაქტი არის ისეთი საჯარო-სამართლებრივი ქმედება რომელიც არ გულისხმობს ინდაქტის გამოცემას.რეალაქტი ეს არის ადმინისტრაციული ორგანოს ისეთი საჯარო-სამართლებრივი ღონისძიება რომელიც მიმართულია არა სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის,შეცვლის ან შეწყვეტისკენ,არამედ -ფაქტობრივი შედეგების დადგომისკენ.
ამასთან როგორც რეალაქტის დეფინიციიდან ირკვევა აუცილებელია სახეზე გვყავდეს ადმინისტრაციული ორგანო რომელიც სზაკ-ს მე-2 მუხლის 1-ელი პუნქტის ა-ქვეპუნქტის თანახმად არის ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს;
სზაკ-ის 208 მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად თუ კერძო პირი რაიმე საქმიანობას ახორციელებს სახელმწიფო ორგანოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დელეგირების ან დავალების საფუძველზე, ამ საქმიანობის განხორციელებისას მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებელია სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტი.
ამასთან სზაკ-ს 209 მუხლის 1 ნაწილი განსაზღვრავს შემთხვევას,როდესაც სახელმწიფო ვალდებულია პირს აუნაზღაუროს მიყენებული ზიანი „თუ საზოგადოებრივი აუცილებლობისათვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით თანასწორობის პრინციპის საწინააღმდეგოდ არსებითი ზიანი ადგება მხოლოდ რომელიმე კერძო პირს ან პირთა ჯგუფს, სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ვალდებულია აანაზღაუროს ამ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მიყენებული ზიანი.“
სუბსუმცია: იმისათვის რომ კაზუსში მოთხოვნილი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის სამართლებრივ ფორმად მივიჩნიოთ რეალაქტი აუცილებელია პირველ რიგში არსებობდეს ადმინისტრაციული ორგანო რომელმაც უნდა განახორციელოს მოთხოვნილი მოქმედება. მოცემულ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ ორგანოდ გვევლინება თბილისის მერია რაც ასაბუთებს მის სახეზე არსებობას.
ამის შემდგომ უნდა დადგინდეს რამდენად შეესაბამე ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა 208 და 209 მუხლით გათვალისწინებულ საფუძვლებს და რამდენად დაცულია წინაპირობები. როგორც უკვე სამართლის ნორმაში აღვნიშნეთ მოცემულ კაზუსში სახეზე გვაქვს 208 და 209 მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლები და წინაპირობები,რადგან კაზუსში კერძო პირი საქმიანობას ახორციელებდა სახელმწიფო ორგანოს დავალების საფუძველზე რა დროსაც სხვა პირს მიადგა ზიანი,ამასთან 209 მუხლის საფუძველზე თუ პირს ადგება ზიანი მას სახელმწიფომ უნდა აუნაზღაუროს მიყენებული ზიანი.აქედან გამომდინარე სახეზე გვაქვს კერძო პირის მიერ მიყენებული ზიანი რომელიც უნდა აუნაზღაურდეს ადრესატს.
ამასთან აღნიშნული მოთხოვნა ზიანის ანაზღაურების თაობაზეითვალისწინებს ისეთი მოქმედებების განხორციელებას რომელიც არ გულისხმობს ინდაქტის გამოცემას.
დასკვნა: მიხეილის მოთხოვნი სამართლებრივი ფორმაა რეალაქტი

2)ჰიპოთეზა: საჩივარი ადმინისტრაციული რეალაქტის განხორციელების თაობაზე შეიძლება იყოს დასაშვები.
სამართლის ნორმა: სზაკ-ის მე-2 მუხლის 1-ელი პუნქტის ი-ქვეპუნქტის თანახმად დაინტერესებული მხარის მიერ უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოში ამ კოდექსით დადგენილი წესით წარდგენილი წერილობითი მოთხოვნა დარღვეული უფლების აღდგენის მიზნით იმავე ან ქვემდგომი ორგანოს მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად გამოცხადების, შეცვლის ან ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ისეთი მოქმედების განხორციელების ან ისეთი მოქმედების განხორციელებისაგან თავის შეკავების შესახებ, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას;
სზაკ-ს 177 მუხლის 3-ე ნაწილის თანახმად პირს აქვს უფლება გაასაჩივროს ადმ.ორგანოს ქმედება რომელიც არაა დაკავშირებული ინდაქტის გამოცემასთან.
საჩივრის დასაშვებობის შემოწმების პირველ ეტაპს წარმოადგენს საჩივრის საგნის დადგენა რომელიც უნდა იყოს ადმ.სამართლებრივი აქტის გამოცემა ან რეალაქტის განხორციელება.
მეორე კრიტერიუმია სუბიექტები:დაინტერესებული მხარე....მესამე ეტაპია ვადები.
ამასთან სზაკ-ს 178 მუხლის თანახმად სახეზე უნდა იყოს უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო
სუბსუმცია: უფლებამოსილი ადმ.ორგანო სახეზეა...საჩივრის საგნის არსებობაც დაცულია მიზანიც სახეზე გვაქვს.ვადები დაცულია
დასკვნა:საჩივარი არის დასაშვები

gio12's picture
gio12 (giorgi)
თავდაცვა, უშიშროება
რეგ. თარ: 2020/02/08
ბოლო შემოს: 2020/02/09 17:54:00
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კაზუსი 2

ჰიპოთეზა: შესაძლებელია მოთხოვნის სამართლებრივი ფორმა იყოს ინდ.აქტი.
სამართლის ნორმა: ზაკ-ის მეორე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ
ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური
სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა
შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტად ჩაითვლება აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის დაკმაყოფილებაზე
განმცხადებლისათვის უარის თქმის შესახებ, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ
გამოცემული ან დადასტურებული დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს
სამართლებრივი შედეგები;
ინდ.აქტს აქვს 4 ელემენტი:
1.ადმ.ორგანოს მიერ უნდა იყოს გამოცემული.ზაკ-ის მეორე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის
თანახმად ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
(გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი,
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო
სამართლებრივ უფლებამოსილებებს;
2.ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე უნდა იყო გამოცემული;
3.ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი:პირთა განსაზღვრული წრე და კონკრეტული
შემთხვევა;
4.მომწესრიგებელი ფუნქცია:აწესებს,ცვლის,წყვეტს ან ადასტურებს უფლბებს და
მოვალეობებს;
სუბსუმცია: კაზუსის თანახმად პირი ითხოვს უკანონო ინდ.აქტის გაბათილებას და
ახალი ინდ.აქტის გამოცემას , რომელიც ინქება ადმ.ორგანოს მიერ
,ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოცემული (ზაკ-ის
60’1) დემონტაჟი აუცილებელი არ იყო,ინდივიდულური სამართლებრივი აქტი იქნება
რადგან კონკრეტულიპირის მიმართ უნდა გამოიცეს ამ შემთხვევაში სანდროს მიმართ.
.მომწესრიგებელი ფუნქციაც სახეზე ცვლის პირის მდგომარეობას.
დასკვნა:მოთხოვნის სამართლებრივი ფრომა არის ინდ.აქტი.
ჰიპოთეზა:შესაძლებელია მოთხვნის სამართლებრივი საფუძველი იყოს ზაკ-ს 60’; მუხლი

სამართლის ნორმა:1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი
ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის
კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.
2. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის წესის არსებით
დარღვევად ჩაითვლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა ამ კოდექსის
32-ე ან 34-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის დარღვევით ჩატარებულ სხდომაზე ან
კანონით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების სახის დარღვევით, ანდა
კანონის ისეთი დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე
მიღებული იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება.
ინდ.აქტის კანონიერების ელემნტებია:დასაშვებობა,მატერიალური და ფორმალური
შესაბამისობა კანონთან
დაშვებობის დროს კონკრეტული საკითხის ამ სამართლებრივი ფორმით მოწესრიგება
უნდა შეიძლებოდეს
ფორმალური კანონიერება:1.გამომცემი უფლებამოსილი ორგანო საგნობირი და
ტეროტირული
2.წარმოების სახე
3.აქტის ფორმა
4.დასაბუთებულობა
მატერილური:1.მოქმედ კანონებთან და სამართლის ოზგად პრინციპებთან შესაბამისობა
2.უფლებამოსილების სამართებრივი საფუძველი;
3.დისკრეციული უფლებამოსილება;
4.თანაზომიერების პრიცნიპი
5.კონკრეტულობის პრინციპი;
სუბსუმცი:დასაშვებია ინდ.აქტი რადგან შეიძლებოდა საკითხის ამ სამართლებრივი
ფორმით მოწესრიგება
ფორმალური კანონიერება:
1.გამომცემი უფლებამოსილი ორგანო საგნობირი და ტეროტირული
2.წარმოების სახე-მარტივი

3.აქტის ფორმა-წერილობითი
4.დასაბუთებულობა-სახეზე

1.მოქმედ კანონებთან და სამართლის ოზგად პრინციპებთან შესაბამისობა-სახეზეა
2.უფლებამოსილების სამართებრივი საფუძველი;-სახეზეა
3.დისკრეციული უფლებამოსილება;სახეზე გვაქვს დისკრეიცული უფლებამოსილე
რადგან ადმ.ორგანო აქვს უფლება გადაწყვიტოს სხვადსხვა აღსრულების
საშუალებებიდან რომელიმე ერთი.
4.თანაზომიერების პრიცნიპი:ადმინიტრაციული ორგანოს მისაღწევი მიზნის და
გამოყენებული საშუალების ერთმანეთთან თავსებადობა.აუცილებელია რომ
გათანაბრებული იყოს ერთმანეთთან.თუ გამოვიყენეთ უფრო რადიკალურ
საშულებას,რომელიც არ იყო საჭირო მიზნის მისაღწევად და პირიქით თუ არასაკმარისი
საშუალება გამოვიყენეთ მიზნის მისაღწევად ესეც ამ პრინციპის
დარღვევაა.თანაზომიერების პირინციპი ფასდება ოთხ ეტაპად:მიზნის
დადგენა,შესაფერისობის დადგენა,აუცილებლობის დადგენა,პროპორციულობის
დადგენა-აქტის გამოცემით გამოწვეული უფლების შეზღუდვა პროპორციულ
დამოკიდებულებაში უნდა იყოს შეზღუდვის მიზანთან.დისკრეცია რადგანც სახეზე
აუცილებელია შევამოწმოთ თანაზმიეება:
მიზანი:საზოგადებრივი უსაფრთხოება
შესაფერისობა:დემონტაჟით შესაძლებელია სსაფრთხის თავიდან აცილება და
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა
აუცილებლობა:არ უნდა არსებობდეს სხვა ნაკლებად რადიკალური საშუალება,რომელიც
მიზნის მისაღწევად იგივე ეფექტს მოგვცემს.ნაკლებად რადიკალური საშუალება არ
არსებობს
პროპორციულობა:შეზღუდვუს მიზანი პროპორციული შეზღუდვის მიზანთან რადგან
საზოგადოებრივი უსაფრთხოება უფრო დიდი სიკეთეა.
5.კონკრეტულობის პრინციპი;პირისთვის ნათელი და გასაგებია მოთხოვნა.
მატერილურიკანონიერებაც სახეზე
დასკვნა:აქტი არის კანონიერი

დასაშვებობა:
1.უფლებამოსილი სუბიექტები:ადმ.ორგანო , საჩივრი ავტორი მხარე: სანდრო , ზემდგომი
2.დავის საგანი.რა შეიძლება გასაჩივრდეს ,
უკანონო ინდ.აქტი ან რეალაქტი
3.საჩივრის ფორმა წერილობითი
4.ვადები:ინდ.აქტის გაცნობიდან 1 თვე
5.საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის საფუძველი:საჩივარი არ არის დასაბუთებული
რადგან აქტი კანონიერია
დასკვნა:საჩივარი არ არის დასაშვები.

mamuka2's picture
mamuka2 (mamuka mamukashvili)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/07
ბოლო შემოს: 2020/02/14 18:03:53
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სუბსუმცია: შესაძლოა სამოქალაქო კოდექსის 405-ე და 644-ე მუხლების საფუძლვეზე დათოს ჰქონდეს ხელშეკრულების მოშლის უფლება. ასევე შესაძლოა გიორგისაც ჰქონდეს უფლება წაუყენოს მოთხოვნა დათოს ანაზღაურების თაობაზე 648-ე მუხლის მიხედვით.
ა) არის თუ არა სახეზე მხარეთა თანხვედრი ნება?
კაზუსის ფაბულად ჩანს, რომ დათო და გიორგის შორის შედგა შეთანხმება, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ მათ გამოხატეს ნება დაედოთ გარიგება. ამაზე მეტყველებს სამოქალაქო კოდექსის 329-ე მუხლი - ოფერტი და 331-ე მუხლი აქცეპტი. ახლა უშუალოდ უნდა განვსაზღვროთ თუ რატიპის ხელშეკრულება დაიდო მხარეთა შორის. ვინაიდან მოცემულია, რომ დათომ შეუკვეთა გიორგის სახლის აშენება, სახეზე გვაქვს ნარდობის ხელშეკრულება, ვინაიდან ამ ხელშეკრულების ტიპზე საუბრობს სამოქალაქო კოდექსის 629-ე მუხლის პირველი ნაწილი: „ნარდობის ხელშეკრულებით მენარდე კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო შემკვეთი ვალდებულია გადაუხადოს მენარდეს შეთანხმებული საზღაური“. რადგან კაზუსში მოცემულია რომ ერთ მხარეს მეორე მხარისგან დაევალა სამუშაოს შესრულება, ყოველგვარი ვარაუდის გარეშე, სახეზეა ნარდობის ხელშეკრულება. ამასთანვე უნდა ითქვას რომ ნარდობა კონსენსუალური ბუნების და დადებულად ითვლება მხარეთა შორის არსებით პირობებზე შეთანხმების მომენტიდან. ესეც ერთ-ერთი პირობაა, იმის თმის, რომ საქმე გვაქვს ნამდვილად ნარდობის ხელშეკრულებასთან.

მოთხოვნის წარმოშობა დათოს მხრიდან : დათო, რომელიც შემკვეთია ითხოვს ხელშეკრულების მოშლას. მას როგორც მოცემული ხელშეკრულების მხარეს ამის მოთხოვნის უფლება აქვს 644-ე მუხლის საფუძველზე, რომელიც ამბობს შემდეგს: „ნაკეთობის ნაკლის გამო შემკვეთს შეუძლია 405-ე მუხლის მიხედვით უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. ამ შემთხვევაში მენარდე ვალდებულია აუნაზღაუროს შემკვეთს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები.’’ შესაბამისად უნდა ვიხელმძღვანელოთ 405-ე მუხლითაც, რამეთუ იგი ამბობს რომ თუკი ვალდებულება მხოლოდ ნაწილობრივ დაირღვა, მაშინ კრედიტორს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების დარჩენილი ნაწილის შესრულებამ მისთვის დაკარგა ინტერესი. ამავდროულად უნდა გავითვალისწინოთ 647-ე მუხლიც, კერძოდ გაფრთხილების ვალდებულება. ეს უკანასკნელი რელევანტურია ამ შემთხვევაში, რადგან სამუშაოს შესრულება უნდა მომხდარიყო შემკვეთის მასალით და ვინაიდან მასალა უვარგისი აღმოჩნდა, მენარდეს ეველებოდა შეტყობინების ვალდებულება, რის შემდეგაც უნდა ვივარაუდოთ როომ შემკვეთი იმოქმედებდა რათა ნაკლი აეცილებინა თავიდან. შესაბამისად დავითის პრეტენზიები სამართლებრივია და არ არსებობს მისი მოთხოვნის წინაშე იყოს ისეთი შესაგებელი წაყენებული, რომ მოცემული სამართელბრივი მოთხოვნა შეწყდეს.
მოთხოვნის წარმოშობა გიორგის მხრიდან: გიორგი, რომელიც არის მენარდე ითხოვს შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურებას 648-ე მუხლის საფუძველზე. თუმცა მას როგორც სამუშსაოს შემსრულებეს, ჰქონდა ვალდებულება 647-ე მუხლიდან გამომდინარე გაეფრთხილებინა შემკვეთი შემგედი გარემოებების არსებობისას :
ა) შემკვეთისგან მიღებული მასალა უხარისხო და გამოუსადეგარია;
ბ) თუ შემკვეთის მითითება შესრულდება, ნამუშევარი არამტკიცე ან გამოუსადეგარი იქნება;
გ) არსებობს მენარდისაგან დამოუკიდებელი სხვა რამ გარემოება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ნამუშევრის სიმტკიცესა და ვარგისიანობას.
იმ შემთხვევაში თუ მენარდე გააფრთხილებდა შემკვეთს მასალის უვარგისობის შესახებ, უნდა ვივარაუდოთ რომ შემკვეთი იმოქმედებდა, ან თვითონ გამოასწორებდა ნაკლს ან მოითხოვდა დამატებით შესრულებას. თუმცა ვინაიდან მენარდემ არ შეატყობინა გარემოების არსებობა, იმის გამო რომ დრო არ დაეხარჯა, სახეზეა მისი ბრალუილი ქმედება, კერძოდ განზრახვა, რადგან მან იცოდა რომ კარკასი არამდგრადი იქნებოდა და მაინც ააშენა იგი. შესაბამისად გიორგის მოთხოვნა ვერ წარმოეშობა ანაზღაურებასთან მიმართებით.
შედეგი : დათოს მოთხოვნა წარმოიშვა და მას შეუძლია ხელშეკრულება მოშალოს 405-ე და 644-ე მუხლების საფუძველზე, ხოლო გიორგის მოთხოვნა შეწყვეტილად ითვლება მისი ბრალული მოქმედების გამო და 647-ე მუხლის დარღვევის გამო.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.