„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 67/04
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 12/04/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 220090000.18.011.016383
67/04
12/04/2019
ვებგვერდი, 15/04/2019
220090000.18.011.016383
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

ბრძანება №67/04

2019 წლის 12 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

მუხლი 1
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 9 იანვრის №1/04 ბრძანების (www.matsne.gov.ge, 09/01/2017, ს/კ: 220090000.18.011.016212) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1 „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს საყურადღებო ზონების ნუსხა:

ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;

ბ) ანგილია;

გ) ანტიგუა და ბარბუდა;

დ) ბაჰამის თანამეგობრობა;

ე) ბოტსვანის რესპუბლიკა;

ვ) განას რესპუბლიკა;

ზ) დომინიკის თანამეგობრობა;

თ) ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა;

ი) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;

კ) იემენი;

ლ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

მ) კაიმანის კუნძულები;

ნ) კამბოჯას სამეფო;

ო) კოლუმბიის რესპუბლიკა;

პ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;

ჟ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა;

რ) პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა;

ს) სეიშელის რესპუბლიკა;

ტ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

უ) სერბეთის რესპუბლიკა;

ფ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;

ქ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;

ღ) ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკა;

ყ) ტუნისის რესპუბლიკა;

შ) შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი (პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი)პაპუნა ლეჟავა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.