აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ზაზა ოქუაშვილის ადგილმონაცვლის მერაბ ბლადაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ზაზა ოქუაშვილის ადგილმონაცვლის მერაბ ბლადაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 81-უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 11/02/2019
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/02/2019
სარეგისტრაციო კოდი
81-უ.ს.რ.ს.
11/02/2019
ვებგვერდი, 12/02/2019
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ზაზა ოქუაშვილის ადგილმონაცვლის მერაბ ბლადაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო

აჭარ სავტონომიურირესპუბლიკის

უმაღლესისაბჭოს

დადგენილება

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ზაზა ოქუაშვილის ადგილმონაცვლის მერაბ ბლადაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ადგენს:

 

1. ცნობილ იქნეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ზაზა ოქუაშვილის ადგილმონაცვლის მერაბ ბლადაძის უფლებამოსილება.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედავით გაბაიძე

 

ჩაქვი,

2019 წლის 11 თებერვალი

№81-უ.ს.რ.ს.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.