„საქართველოს სახელმწიფო გერბის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო გერბის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3726-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/11/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ორგანული კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010020000.04.001.016253
 

საქართველოს ორგანული კანონი

 

 

„საქართველოს სახელმწიფო გერბის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

მუხლი 1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს სახელმწიფო გერბის შესახებ“ საქართველოს 2004 წლის 1 ოქტომბრის ორგანული კანონი (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №29, 12.10.2004, მუხ. 137).

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს საქართველოს პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე.

 


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

14 ნოემბერი 2018 წ.

N3726-Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.