შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზასა“ და დსს „აზერბაიჯანის რკინიგზას“ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეთანხმებების თაობაზე

შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზასა“ და დსს „აზერბაიჯანის რკინიგზას“ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეთანხმებების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1829
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024519

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1829

2017 წლის 31 აგვისტო

ქ. თბილისი

შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზასა“ და დსს „აზერბაიჯანის რკინიგზას“ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეთანხმებების თაობაზე

„უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილების პირველი მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, მოწონებულ იქნეს შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზასა“ და დსს „აზერბაიჯანის რკინიგზას“ შორის გაფორმებულ 2009 წლის 9 დეკემბრის №85, 2011 წლის 15 ივლისის №87 და №88, 2011 წლის 29 სექტემბრის №136 და 2011 წლის 13 დეკემბრის №182 ხელშეკრულებებში ცვლილებების შეტანის შესახებ გასაფორმებელი შეთანხმებები.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.