სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1828
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024520

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1828

2017 წლის 30 აგვისტო

ქ. თბილისი

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

მიმდინარე წლის აგვისტოში ძლიერი ნალექის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს გამოუყოს არა უმეტეს 321 000 (სამას ოცდაერთი ათასი) ლარისა, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს – არაუმეტეს 247 000 (ორას ორმოცდაშვიდი ათასი) ლარისა;

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს – არაუმეტეს 74 000 (სამოცდათოთხმეტი ათასი) ლარისა.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.