საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის სახელმწიფო შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის სახელმწიფო შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1822
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024493

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1822

2017 წლის 29 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის სახელმწიფო შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის №33 დადგენილების შესაბამისად, CPV კოდის – 42512000 (ჰაერის კონდიცირების საშუალებები) ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობა მიეცეს:

ა) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს;

ბ) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას;

გ) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიას“;

დ) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს.

პრემიერ-მინისტრი       გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.