სსიპ – ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ 2 ერთეულ მიწის ფართობზე კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით ტყითსარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ 2 ერთეულ მიწის ფართობზე კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით ტყითსარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1820
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024495

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1820

2017 წლის 29 აგვისტო

ქ. თბილისი

სსიპ – ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ 2 ერთეულ მიწის ფართობზე კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით ტყითსარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ტყის კოდექსის 52-ე მუხლის შესაბამისად, კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით, სსიპ – ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ 2 ერთეულ მიწის ფართობზე (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდები: № 51.27.52.049; №71.61.34.006) ტყითსარგებლობის ვადა განისაზღვროს 5 (ხუთი) წლით.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

 

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.