სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1806
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024523

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1806

2017 წლის 25 აგვისტო

ქ. თბილისი

სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის №33 დადგენილების შესაბამისად, სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურს მიეცეს წინასწარი თანხმობა, CPV კოდის – 48900000 (სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები) ფარგლებში განახორციელოს პროგრამული ბიბლიოთეკის (ASPOSE Total for .NET) მხარდაჭერის ლიცენზიის სახელმწიფო შესყიდვა, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

 

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.