საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 391
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 02/03/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.023246

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №39 1

2017 წლის 2 მარტი

ქ. თბილისი

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

1. „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატზე არ გავრცელდეს „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვა და მიეცეს თანხმობა, რომ 2017 წლისათვის შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 12 ერთეულით.

1. განკარგულება ძალაშია 2017 წლის 1 მარტიდან.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                                     გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.