„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 160
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/02/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/02/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.017779
160
13/02/2014
ვებგვერდი, 18/02/2014
010240030.10.003.017779
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №160

2014 წლის 13 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესა­ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში (სსმ, 31/12/2010, მუხლი 172) შეტანილ იქნეს ცვლილება და  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 1. შეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – საბჭო) შემდეგი შემადგენლობით:

 

ნოდარ ხადური

 

ლაშა ხუციშვილი   

 

– საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საბჭოს თავმჯდომარე

 

– საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

გიორგი ჯავახიშვილი

– საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

 

მამუკა ბარათაშვილი

 

დავით ქევხიშვილი                            

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი

 

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურის უფროსი

დავით მოლოდინი

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული  დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 

 

ზვიად კორძაია

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული  დეპარტამენტის სამართალწარმოების სამმართველოს უფროსი

 

გაიოზ თალაკვაძე

– საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი

 

ოთარ იაშაღაშვილი

– საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინიტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მიხეილ ადეიშვილი

– საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი

შოთა კომლაძე

– საქართველოს ბიზნესასოციაციის საგადასახადო საკითხთა ექსპერტი

ზურაბ ძნელაშვილი

– საგადასახადო ომბუდსმენის მოადგილე“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.