„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 464
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/12/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/12/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.017140
464
11/12/2012
ვებგვერდი, 13/12/2012
010240030.10.003.017140
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №464

2012 წლის 11 დეკემბერი

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესა­ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დად­გე­ნი­ლე­­ბაში (სსმ, 31/12/2010, მუხლი 172) შეტანილ იქნეს  შემდეგი  ცვ­ლი­ლე­ბა:

 

1.     დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქ­ცი­ით:

„მუხლი 1. შეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არ­სე­­ბუ­­ლი დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – საბჭო) შემდეგი შე­მა­­დ­­გე­ნ­­­ლო­ბით:

  ნოდარ ხადური

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საბჭოს თა­­ვ­მჯდომარე

  დავით ებრალიძე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოად­გილე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

  მამუკა ბარათაშვილი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგა­და­სახადო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფ­რო­სი

  გიორგი ბარათაშვილი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იური­დი­ული დეპარტამენტის უფროსი

  დავით ქევხიშვილი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და­ვე­ბის განხილვის სამსახურის უფროსი

  ზვიად კორძაია

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იუ­რი­დი­­ული დეპარტამენტის სამართა­ლწარმო­ე­ბის სამმართველოს უფროსი

  შალვა თადუმაძე

საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდი­­ვანი – იურიდიული დეპარტამენტის უფ­რო­სი

  გოგა გუგავა

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკო­ნო­მიკური დეპარტამენტის უფროსი

  ირაკლი ლიჩელი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გან­ვი­თარების სამინისტროს იურიდიული დეპა­რ­ტამენტის უფროსი.“.

 

 2. დადგენილების მე-2 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.