„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 269
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/07/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110708023, 08/07/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.016429
  • Word
269
05/07/2011
ვებგვერდი, 110708023, 08/07/2011
010240030.10.003.016429
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 269

2011 წლის 5 ივლისი

ქ. თბილისი

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განილვის საბოს ექმნისესაებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 ლის 28 დეკემბრის 402 დადგენილებავლილების ეტანის თაობაზე

მული 1. „ნორმატიული აქტებისესაებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მულის მე-4 პუნქტის ესაბამისად „საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო­­თან არსებული დავების განილვის საბოს ექმნის ესაებ“ აქართვე­ლოს მთავრობის 2010 ლის 28 დეკემბრის 402 დადგენილებაი (სსმ, 31.12.2010) ეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მული ამოალიბდეს ემდეგი რედაქიით:

მული 1. ეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არ­სებული დავების განილვის საბო (ემდგომი – საბო) ემდეგი ემად­გენლობით:

დიმიტრი გვინდაძე საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საბჭოს თავ­მჯდომარე

რუსუდან კემულარია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოად­გი­­ლე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

მამუკა ბარათაშვილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგა­და­სახადო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი

გოგა გუგავა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი

დავით თომაძე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავე­ბის განხილვის სამსახურის უფროსი

დავით ჩხეიძე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იუ­რი­დიული დეპარტამენტის უფროსი

ვაჟა პეტრიაშვილი საქართველოს მთავრობის კანცელარიის ფისკალურ საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფის (დეპარტამენტი) უფროსი – პრემიერ‑მინის­ტრის მთავარი მრჩეველი.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თანა­ვე.

პრემიერ-მინისტრი            ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.