„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 191
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/04/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110429013, 29/04/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.016351
  • Word
191
21/04/2011
ვებგვერდი, 110429013, 29/04/2011
010240030.10.003.016351
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 191

2011 წლის 21 აპრილი

ქ. თბილისი

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის 402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „საქარ­თველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების გან­ხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის 402 დადგენილებაში (სსმ, 31/12/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-2 მუხლი ჩამოყა­ლიბდეს შემ­დეგი რედაქციით:

მუხლი 2. საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა ეთხოვოთ:

გიორგი გოდაბრელიძეს – საქართველოს პარლამენტის წევრს

ჯემალ ინაიშვილს – საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ვე­ლო პალატის პრეზიდენტს

ლაშა თორდიას – საქართველოს პარლამენტის წევრს

პაატა ლეჟავას – საქართველოს პარლამენტის წევრს

გელა ლონდარიძეს – საქართველოს პარლამენტის წევრს

გიორგი პერტაიას – საგადასახადო ომბუდსმენს..

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი   ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.