„სახელმწიფო ენის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სახელმწიფო ენის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5374-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2016
Activating Date 01/10/2017
Registration code 010030000.05.001.018165
Consolidated publications
5374-IIს
08/06/2016
Website, 24/06/2016
010030000.05.001.018165
„სახელმწიფო ენის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.