„სახელმწიფო ენის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„სახელმწიფო ენის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 501-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 23/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/03/2017
Registration code 010030000.05.001.018370
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.