„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4358-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/10/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2015
Registration code 010320050.05.001.017935
Consolidated publications
4358-Iს
27/10/2015
Website, 11/11/2015
010320050.05.001.017935
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (11/11/2015 - 21/12/2016)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.