„საჯარო მოსამსახურეთა შემოსავლებისა და ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების წარდგენის, შენახვისა და გამოყენების წესის შესახებ დებულების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 8 დეკემბრის №684 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

„საჯარო მოსამსახურეთა შემოსავლებისა და ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების წარდგენის, შენახვისა და გამოყენების წესის შესახებ დებულების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 8 დეკემბრის №684 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Document number 245
Document issuer President of Georgia.
Date of issuing 13/05/2009
Document type Edict of the President of Georgia
Source and date of publishing LHG, 60, 18/05/2009
Expiration Date 29/05/2013
Registration code 010.340.000.08
Document has some visual gaps
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.