„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Номер документа 3532
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/07/2010
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 47, 05/08/2010
Регистрационный код 240.090.000.05.001.004.171
  • Word
3532
21/07/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 47, 05/08/2010
240.090.000.05.001.004.171
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.