„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Номер документа 2912
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/04/2010
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 20, 19/04/2010
Регистрационный код 240.090.000.05.001.003.975
  • Word
2912
08/04/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 20, 19/04/2010
240.090.000.05.001.003.975
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.