„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“
Номер документа 2676
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 26/02/2010
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 10, 16/03/2010
Регистрационный код 010.080.000.05.001.003.901
  • Word
2676
26/02/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 10, 16/03/2010
010.080.000.05.001.003.901
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.