„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორცილებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ”

  • Word
„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორცილებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ”
Номер документа 40
Издатель документа Министр внутренних дел Грузии
Дата издания 14/01/2010
Тип документа Приказ министра Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 6, 20/01/2010
Expiration Date 23/06/2020
Регистрационный код 140.130.000.22.034.014.096
Консолидированный публикации
  • Word
40
14/01/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 6, 20/01/2010
140.130.000.22.034.014.096
„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორცილებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ”
Министр внутренних дел Грузии
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Первоначальный вид (20/01/2010 - 13/01/2012)

Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.