„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორცილებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ”

  • Word
„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორცილებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ”
Номер документа 40
Издатель документа Министр внутренних дел Грузии
Дата издания 14/01/2010
Тип документа Приказ министра Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 6, 20/01/2010
Expiration Date 23/06/2020
Регистрационный код 140.130.000.22.034.014.096
Консолидированный публикации
  • Word
40
14/01/2010
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 6, 20/01/2010
140.130.000.22.034.014.096
„კერძო დაცვით საქმიანობაზე კონტროლის განხორცილებისა და პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ”
Министр внутренних дел Грузии
Будьте внимательны! Вы читайте неокончательную редакцию. Для ознакомления с окончательной редакцией выберите соответствующий консолидированный вариант.

Первоначальный вид (20/01/2010 - 13/01/2012)

Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.