„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3894-XIIIმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 13/12/2023
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 25/12/2023
Activating Date 01/01/2024
Регистрационный код 010320000.05.001.102141
3894-XIIIმს-Xმპ
13/12/2023
Вебсайт, 25/12/2023
010320000.05.001.102141
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден