საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3724-XIIIმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 16/11/2023
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/12/2023
Activating Date 01/03/2024
Регистрационный код 080000000.05.001.102018
3724-XIIIმს-Xმპ
16/11/2023
Вебсайт, 07/12/2023
080000000.05.001.102018
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден