მამუკა ტოლიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

მამუკა ტოლიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 2/10/1513
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 09/06/2023
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/06/2023
Регистрационный код 000000000.00.000.016826
2/10/1513
09/06/2023
Вебсайт, 13/06/2023
000000000.00.000.016826
მამუკა ტოლიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден