„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2443-IXმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 16/12/2022
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 21/12/2022
Регистрационный код 010110000.04.001.018046
2443-IXმს-Xმპ
16/12/2022
Вебсайт, 21/12/2022
010110000.04.001.018046
„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.