გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 1/8/926
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 04/11/2022
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 09/11/2022
Регистрационный код 000000000.00.000.016722
1/8/926
04/11/2022
Вебсайт, 09/11/2022
000000000.00.000.016722
გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден