„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1753-IXმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/09/2022
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 21/09/2022
Регистрационный код 010320000.05.001.020603
1753-IXმს-Xმპ
08/09/2022
Вебсайт, 21/09/2022
010320000.05.001.020603
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.