„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 318
Издатель документа Правительство Грузии
Дата издания 14/06/2022
Тип документа Постановление Правительства Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 14/06/2022
Activating Date 15/06/2022
Expiration Date 04/07/2023
Регистрационный код 470230000.10.003.023529
318
14/06/2022
Вебсайт, 14/06/2022
470230000.10.003.023529
„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Правительство Грузии
Русский перевод этого документа не найден