საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1580-VIIIმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/05/2022
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 06/06/2022
Регистрационный код 080000000.05.001.020566
1580-VIIIმს-Xმპ
24/05/2022
Вебсайт, 06/06/2022
080000000.05.001.020566
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден