„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1573-VIIIმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/05/2022
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 06/06/2022
Регистрационный код 010320000.05.001.020575
1573-VIIIმს-Xმპ
24/05/2022
Вебсайт, 06/06/2022
010320000.05.001.020575
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.