„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1318-VIIრს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/12/2021
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/01/2022
Activating Date 01/03/2022
Регистрационный код 010320000.05.001.020496
1318-VIIრს-Xმპ
30/12/2021
Вебсайт, 13/01/2022
010320000.05.001.020496
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.