„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1139-VIმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/12/2021
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/12/2021
Регистрационный код 010320000.05.001.020437
1139-VIმს-Xმპ
15/12/2021
Вебсайт, 24/12/2021
010320000.05.001.020437
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.