საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1037-VIმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/12/2021
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 06/12/2021
Регистрационный код 080000000.05.001.020423
1037-VIმს-Xმპ
01/12/2021
Вебсайт, 06/12/2021
080000000.05.001.020423
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден