საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 896-Vრს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 02/08/2021
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/08/2021
Activating Date 01/01/2022
Регистрационный код 230000000.05.001.020370
896-Vრს-Xმპ
02/08/2021
Вебсайт, 04/08/2021
230000000.05.001.020370
საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.