გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 2/1/1289
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 15/07/2021
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 19/07/2021
Регистрационный код 000000000.00.000.016632
2/1/1289
15/07/2021
Вебсайт, 19/07/2021
000000000.00.000.016632
გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден