საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 725-Vრს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 12/07/2021
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 14/07/2021
Activating Date 28/07/2021
Регистрационный код 080000000.05.001.020354
725-Vრს-Xმპ
12/07/2021
Вебсайт, 14/07/2021
080000000.05.001.020354
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден