საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 460-IVმს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/04/2021
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/05/2021
Регистрационный код 080000000.05.001.020316
460-IVმს-Xმპ
27/04/2021
Вебсайт, 04/05/2021
080000000.05.001.020316
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден