„კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 29 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 29 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 28
Издатель документа Министр внутренних дел Грузии
Дата издания 08/04/2021
Тип документа Приказ министра Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 12/04/2021
Activating Date 26/04/2021
Регистрационный код 140130000.22.034.017135
28
08/04/2021
Вебсайт, 12/04/2021
140130000.22.034.017135
„კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 29 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Министр внутренних дел Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.