საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 90-IIრს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/01/2021
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 11/01/2021
Регистрационный код 080000000.05.001.020227
90-IIრს-Xმპ
11/01/2021
Вебсайт, 11/01/2021
080000000.05.001.020227
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден