„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 48-IIრს-Xმპ
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/12/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 30/12/2020
Регистрационный код 010320000.05.001.020214
48-IIრს-Xმპ
30/12/2020
Вебсайт, 30/12/2020
010320000.05.001.020214
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден