საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 7203-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/09/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 05/10/2020
Регистрационный код 230000000.05.001.020205
7203-Iს
30/09/2020
Вебсайт, 05/10/2020
230000000.05.001.020205
საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.