„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 7189-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/09/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 05/10/2020
Регистрационный код 010320000.05.001.020207
7189-Iს
29/09/2020
Вебсайт, 05/10/2020
010320000.05.001.020207
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден