საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 7173-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 18/09/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 25/09/2020
Activating Date 01/04/2021
Регистрационный код 080000000.05.001.020192
7173-Iს
18/09/2020
Вебсайт, 25/09/2020
080000000.05.001.020192
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден