საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 7099-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 03/09/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/09/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.020170
7099-Iს
03/09/2020
Вебсайт, 04/09/2020
080000000.05.001.020170
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден