საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 7058-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 22/07/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.019970
7058-რს
17/07/2020
Вебсайт, 22/07/2020
080000000.05.001.019970
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден