საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6760-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 13/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 20/07/2020
Activating Date 01/09/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.019952
6760-რს
13/07/2020
Вебсайт, 20/07/2020
080000000.05.001.019952
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден